Výkon cyklu lítium-iónovej batérie

Giga-2-Factory-Robot-3-scaled宽屏

Výrobný proces z lítium-iónové batérieje komplikovaný. Spomedzi nich netreba zdôrazňovať dôležitosť výkonu cyklu pre lítium-iónové batérie a jeho vplyv na výkon lítium-iónových batérií je veľmi dôležitý. Na makro úrovni znamená dlhšia životnosť cyklu menšiu spotrebu zdrojov. Životnosť cyklubatérie je dôležitým ukazovateľom na vyhodnotenie výkonu batérie.

Typ materiálu: Výber materiálu je faktorom, ktorý ovplyvňuje výkon lítium-iónových batérií.

Zhutnenie kladnej a zápornej elektródy: Zhutnenie kladnej a zápornej elektródy je príliš vysoké, hoci môže zvýšiť hustotu energie batérie, ale do určitej miery zníži aj výkon cyklu materiálu.

Vlhkosť: Nadmerná vlhkosť spôsobí vedľajšie reakcie s pozitívnymi a negatívnymi aktívnymi materiálmi, zničí ich štruktúru a ovplyvní cirkuláciu. Zároveň príliš veľa vlhkosti neprispieva k tvorbe filmu SEI.

Hustota náterového filmu: Je takmer nemožné zvážiť vplyv hustoty filmu na cyklus jednej premennej.

Nadmerná záporná elektróda: Okrem vplyvu prvej ireverzibilnej kapacity a odchýlky hustoty povlakového filmu je dôvodom nadmernej zápornej elektródy aj zohľadnenie vplyvu na výkon cyklu.

Objem elektrolytu: Existujú tri hlavné dôvody, prečo nedostatočný objem elektrolytu ovplyvňuje cirkuláciu. Jedným je nedostatočný vstrekovaný objem a druhým je, že hoci vstrekovací objem je dostatočný, doba starnutia nie je dostatočná alebo kladné a záporné elektródy nie sú ponorené v dôsledku vysokého zhutnenia. Tretím dostatočným množstvom je, že elektrolyt vo vnútri batériového článku sa spotrebúva cirkuláciou.

Zhrnutie: Rovnako ako princíp dreveného suda patrí medzi mnohé faktory, ktoré ovplyvňujú výkon cyklu batérie, konečný rozhodujúci faktor je najkratší spomedzi mnohých faktorov. Zároveň majú tieto ovplyvňujúce faktory aj interaktívne účinky.


Čas odoslania: 15. novembra 2021