Sociálna zodpovednosť podnikov

Prostredníctvom diferencovaných aktivít sociálnej zodpovednosti sa iSPACE zameriava na poskytovanie environmentálnej hodnoty životom našich zákazníkov a spoločnosti vo všeobecnosti.Starostlivosť o Zem a budúce generácie je dôležitou súčasťou spoločenskej zodpovednosti spoločnosti iSPACE.

Príspevok k ľudskému rozvoju

d847c57bd1f7e4365b29ddb4deea35e

Maľovanie zajtrajška, odovzdávanie lásky

iSPACE spojil zdroje spoločnosti s láskou a múdrosťou zamestnancov spolupracovať, prejavovať súcit, prinášať teplo a starostlivosť.Poskytujeme tiež rovnaké kariérne príležitosti a zaväzujeme sa podporovať náš ženský talent.

Príspevok k životnému prostrediu

Ochrana životného prostredia

Okrem používania ekologických materiálov a recyklovaných zdrojov iSPACE zareagoval
klimatické zmeny využívaním obnoviteľnej energie a zvyšovaním energetickej účinnosti.
☆ Zníženie spotreby solárnej energie a emisií skleníkových plynov
☆ Zníženie objemu vypúšťania odpadových vôd a spotreby vody

GT

Sme vždy na ceste.