Personálny manažment

Ideálni zamestnanci iSPACE sú ľudia, ktorí sú zanietení, inovatívni, originálni a konkurencieschopní a prejavujú odhodlanie a iniciatívu.

Ø Neustále inovovať a uprednostňovať zákazníkov
Ø Kreatívna a samostatná práca s tímovým duchom

246

Sebariadenie a kreativita

Prevezmite zodpovednosť vo všetkých záležitostiach a prevezmite iniciatívu.

Oslobodte sa od konvenčných spôsobov, ako presadzovať nové nápady a myslieť mimo rámca.

Rešpekt k ľudskej dôstojnosti

Rešpektujte rozmanitosť a dôstojnosť jednotlivcov.

Považujte ľudí za najdôležitejšie aktívum

Rozvoj schopností

Poskytnite príležitosť a školenie jednotlivcom, aby preukázali svoj potenciál na maximum.

 

Odmena na základe výkonu

Stanovte si náročný cieľ a dosahujte trvalé úspechy.
Hodnotiť a kompenzovať spravodlivo, aby odrážalo krátkodobé a dlhodobé úspechy.

346336